TÀI LIỆU HỮU ÍCH

HỒ SƠ NĂNG LỰC - 能力档案

Với mục tiêu lấy “KIẾN TẠO CUỘC SỐNG XANH” làm triết lý hoạt động. Chúng tôi muốn góp phần xây dựng nên một mô hình doanh nghiệp thân thiện với Môi trường, tạo nên một nền kinh tế xanh, phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ Môi trường và phát triển Xã hội. Chúng tôi luôn đặt yếu ...

HỒ SƠ NĂNG LỰC - 능력 서류

Với mục tiêu lấy “KIẾN TẠO CUỘC SỐNG XANH” làm triết lý hoạt động. Chúng tôi muốn góp phần xây dựng nên một mô hình doanh nghiệp thân thiện với Môi trường, tạo nên một nền kinh tế xanh, phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ Môi trường và phát triển Xã hội. Chúng tôi luôn đặt yếu ...

HỒ SƠ NĂNG LỰC - PROFILE

Với mục tiêu lấy “KIẾN TẠO CUỘC SỐNG XANH” làm triết lý hoạt động. Chúng tôi muốn góp phần xây dựng nên một mô hình doanh nghiệp thân thiện với Môi trường, tạo nên một nền kinh tế xanh, phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ Môi trường và phát triển Xã hội. Chúng tôi luôn đặt yếu ...

HỒ SƠ NĂNG LỰC - TIẾNG VIỆT

Với mục tiêu lấy “KIẾN TẠO CUỘC SỐNG XANH” làm triết lý hoạt động. Chúng tôi muốn góp phần xây dựng nên một mô hình doanh nghiệp thân thiện với Môi trường, tạo nên một nền kinh tế xanh, phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ Môi trường và phát triển Xã hội. Chúng tôi luôn đặt yếu ...

Tin tức mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN AN BẮC BÌNH
Địa chỉ:
T4 tòa nhà XSKT Bắc Ninh - 27 Nguyễn Đăng Đạo - Tp.Bắc Ninh
Mã số doanh nghiệp: 2300989211
Tài khoản: 601 000 146 143 66 – Ngân hàng Seabank, chi nhánh Bắc Ninh
Hotline: 0937.917.357 (Mr Tình)
Zalo: 0937.917.357
Email: anbacbinhjsc@gmail.com
Website: anbacbinh.com